Healing Center Powerhouse

 

INTAKE


Om uw situatie goed te kunnen beoordelen, zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden. Afhankelijk van uw klachten wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld, waarna, in overleg met u, gelijk met de behandeling kan worden gestart.
Afhankelijk van de ernst van uw klacht(en), komt u vervolgens gedurende 3 tot 5 weken eens per week terug voor een behandeling. Gedurende deze periode beoordeel ik steeds opnieuw of de behandeling eventueel aangepast dient te worden. Na een aantal behandelingen kan de tussenliggende periode verlengd worden. Ik raad u ook aan om na de behandelperiode terug te blijven komen voor (preventieve) behandeling.

Over het algemeen geeft elke behandeling een reactie. Het kan zijn dat de klacht eerst verergert alvorens er verbetering optreedt. Hoe vervelend dat ook is, toch is het positief. Uw lichaam reageert namelijk op de behandeling en het zelfherstellende vermogen doet zijn intrede.

Gedurende de behandeling zult u merken dat de klachten afnemen en uw lichaam en geest in evenwicht worden gebracht.

Als het om behandeling van een kind gaat, zal zowel bij de intake als de behandeling de aanwezigheid van een ouder gewenst zijn.

E-mailen
Bellen
Map